پکیج آموزش کمک درسی کودکان

پکیج آموزشی درسی برای کودک شماشامل ۶برنامه آموزشی جذاب

برنامه های جذاب برای کودکان شما برای یادگیری بهتر کودکان شما به تنهایی بازی کنند و ریاضی یادبگیرند

  • شامل ۶ برنامه

۱-کلمه سازی

۲-بخوانیم و بنویسیم

۳-بخوانیم و بنویسیم ۲

۴-حروف الفبا

۵-آموزش ریاضی

۶-پازل اعداد

مناسب کودکان ۶تا۱۰سال
  • آموزش ریاضی با بازی
  • آموزش بخوانیم و بنویسیم بابازی
  • پازل سازی ویادگیری شمارش
این پکیج شامل ۶برنامه بوده که کودکان شمارا در یادگیری ریاضی و حروف الفبا یاری میدهد قیمت مناسب در مقایسه با پکیج های مشابه بامحیطی جذاب و گویا برای ذوق و شوق گذراندن مراحل بازی ویادگیری بهتر درکنار کودکان شماهم به امر یادگیری بهتر آنها همراه شوید
آموزش با بازی
فروشگاه

برای نمایش پروفایل کاربری ابتدا باید وارد شوید.

0